Семинари

Семинар „Психоаналитична работа с родители“ – гр. Бургас

Част I – Теории и модели

9.00-9.15 – Откриване и представяне

9.15-10.00 – Родителите в психотерапията на деца и юноши – историята на един парадокс.

 • Малкият Ханс“ и двете майки на детската психоанализа.
 • Терапевтичните консултации на Уиникот или как да мислим за бебето „през“ майката
 • Родителят като имаго и като реалност.

10.00-11.00 – Клинични илюстрации и дискусия

11.00-11.15 – Кафе-пауза

11.15-12.00 – Модели на работа

 • Франсоаз Долто и френската традиция  за прием на родители – д-р Патрик Деларош и Катрин Вание.

12.00-13.00 – Обедна почивка

13.00-14.15 – Представяне на случай

14.15-14.30 – Кафе-пауза

14.30 – 15.15 – Модели на работа.

 • Ерна Фурман, Джак и Кери Новик от терапия „въпреки“ родителите към работа „чрез“ и „с“ родителите. 

15.15 – 16.00 – Заключителна дискусия

 

Част II – Практики

9.00-9.45 – Оценка на детето и оценка на родителите

 • От какъв тип работа има нужда?
 • Ще „издържи“ ли родителят терапията на детето?
 • Как да разпознаем „ментализиращия“ родител?
 • Фази на консултирането

9.45-11.00 – Представяне на случай

11.00-11.15 – Кафе-пауза

11.15-12.00 – Модели на работа

 • Работа с родители на „вече не-“ деца
 • Опитът на д-р Патрик Деларош от работа с родители на юноши.

12.00-13.00 – Обедна почивка

13.00-14.15 – Представяне на случай

14.15-14.30 – Кафе-пауза

14.30 – 15.15 – Модели на работа

 • Деца в институции и институцията като родител

15.15 – 16.00 – Заключителна дискусия и закриване

 

Водещи на семинара:

Мален Маленов – психолог, психотерапевт и кандидат по психоанализа на възрастни и деца към Българско психоаналитично общество. Докторант към департамент „Когнитивна наука и психология“ и преподавател към магистърска програма „Артистични психосоциални практики и психодрама“ на Нов български университет.

Диана Циркова – доктор по психология, психотерапевт, психоаналитик във формиране към Българско психоаналитично пространство и директор на Център за психосоциална подкрепа. Доцент по консултативна психология в Бургаски свободен университет и преподавател към магистърска програма „Артистични психосоциални практики и психодрама” на Нов български университет. 

Такса за участие:

 • До 31.08 150 лв., за студенти – 130 лв.
 • След 31.08  – 180 лв., за студенти – 150 лв.  

Вход с предварителна регистрация. Заявка за участие можете да намерите в приложения файл или на адрес www.cpss.info и www.facebook.com/cpss.bg След потвърждение можете да заплатите таксата си за участие по банковата сметка на ЦПСП: 

Сдружение „Център за психосоциална подкрепа”
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG74FINV915012BGN0FQ3I
BIC: FINVBGSF

Описание:

Мястото на родителите в детската психотерапия винаги е било повод за дебати. Дали, кога и как да консултираме родителите на децата и юношите, с които работим? Колко често? При един и същи терапевт или при различен? И какво точно означава „да работим“ с родителите? Отговорите рядко са еднозначни.

Исторически, въпросът често и бил пренебрегван. Фройд провежда терапията на Малкия Ханс именно „през“ родителите на момчето, в кореспонденцията си с неговия баща. В по-късното развитие на детската психоанализа реалните родители остават все повече и повече „извън“ рамките на терапията с цел да се осигури един процес в който да се разгърне свободно субективния свят на детето. От тази гледна точка, контактите между аналитика и родителите често са се разглеждали като необходимо зло и са свеждани до минимум.

И все пак всеки, който е работил с деца в аналитична перспектива познава предизвикателствата на този вид работа, на едно отношение, в което третият е не само символичен, но и реален. В практически план ние често сме изправени пред въпроса: Как да осигурим подкрепата на родителите за един процес, от който те се чувстват изключени? В желанието си да останем верни на детето, ние бихме могли да засилим тяхната амбивалентност и да се превърнем във въображаем „конкурент“; в усилието да ги привлечем ние понякога забравяме за нуждите на детето от защитено пространство и губим контакта си с него. Така се сблъскваме с редица проблеми: за неутралността, автономността и границите на терапията, за психичната и външната реалност, за несъзнаваната динамика между дете, терапевт и родител. Нерядко това тройно отношение се оказва същински бермудски триъгълник, в който лесно се губи или безследно изчезва аналитичният процес.

Различните направления в психоанализата предлагат различни, понякога противоположни маршрути за преминаване през тези подводни скали. Целта на този семинар е да предложи някои ключови теоретични и практически насоки по темата. Ще бъде направен кратък обзор на идеи от британската, американската и френската аналитични традиции с основни принципи, разновидности и фази на аналитична работа с родители. Ще бъдат предложени клинични илюстрации, както и възможност за разглеждане на случаи от практиката. Ще бъдат разгледани и възможностите за адаптиране и интегриране  на представените модели на работа в една различна ментална и социална среда като нашата.

Семинарът е подходящ за професионалисти от помагащите професии, работещи с деца и семейства. Необходимо е базово познаване на психоаналитичната терминология и принципи на работа. На записалите се за участие ще бъдат предоставени материали за подготовка, както и възможности за представяне на случаи от практиката.

За допълнителна информация: www.cpss.info, psysupport@gmail.com, тел. 0888835976.

Семинар „Психоаналитична работа с родители“

Дата: 02.08.2014 г., 9.00-16.30 ч. / Център „Антре“ – София, ул. „Петър Парчевич“ №37, вх. Б

Водещи: Мален Маленов и Диана Циркова

Прочети повече… »

Представяне на книга и семинар „Изкуството като терапия – експресивни техники и похвати”

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”– гр. Бургас, съвместно с издателството на Център за психосоциална подкрепа, организира представяне на новата книга на издателството „Експресивна арт терапия” от С. Дарли и У. Хийт. Представянето на книгата е придружено от практически семинар на тема: „Изкуството като терапия – експресивни техники и похвати”, който ще се проведе на 13.04.2013 г. (събота) в гр. Бургас, Факултет за обществени науки към Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, к-с „Славейков”.

Прочети повече… »

Семинар „Маските на агресията”

“Маските на агресията” ще се проведе в 5 уикенда и ще съдржа 10 теми, които се разглеждат в рамките на 60 учебни часа. Всяка тема има теоретична и креативна част – теоретичната включва различни аспекти на агресивното поведение, а креативната – изработване и работа с маски. Прочети повече… »

Семинар „Концепцията за развитието – значение на стадиите в развитието на детето за практическата работа – диагностика, интервенции, екипна работа.”

Семинарната програма включва 6 теми по 12 часа. Тя е предназначена за работещите с деца и родители в полето на грижите, социалната работа, психологичното и педагогическото консултиране, терапията на говорните нарушения, обучението на деца със специални образователни потребности. Прочети повече… »

Семинар „Използване на приказки в психосоциалната работа с деца и възрастни”

Семинарната програма включва 60 часа разпределени в 5 теми. Заниманията се провеждат в пет уикенда (по 12 часа). Тя е предназначена за практикуващи в сферата на психологиното консултиране, социалната работа, обучението на деца, обучението и терапията на деца със специални образователни потребности, грижите за деца  и възрастни с физически и интелектуални проблеми. Прочети повече… »