Проблемите на юношеството – Съдържание


Повече за книгата

I. Въпросът за нормата 13

1. Обновяването на образа за себе си 14

Образът за себе си и чувството за принадлежност към даден пол . 16

Зараждането на образа за себе си (стадият на огледалото).

Историята на едно раздвояване . 18

Двойникът в юношеството: страхът от двуличието 19

Да се чувстваш добре в новата си кожа . 21

Любовта към себе си или юношеският „нарцисизъм“: от естетиката към тревогата 22

2. Растеж и пубертет: какво трябва да се знае в медицински план 26

Растеж и отключване на пубертета 26

Полова диференциация и полово съзряване 27

Механизмът на пубертета . 28

Хермафродизъм, транссексуалност, хомосексуалност . 29

Изменения през пубертета при момчето . 31

Изменения през пубертета при момичето . 32

Забавяне на растежа . 33

Съществува ли психосоматичен фактор в забавянето на растежа? 34

Закъсняване на пубертета 36

Някои аномалии, които не бива да се драматизират 37

3. Погледът на другия и неговите заплахи . 38

Сексуалният морал и неговите колебания 40

Нормата и полът . 41

Инквизицията на погледа и сексуалната идентификация 43

Изчервяване, тикове, свенливост и срам 44

 • Срамът . 44
 • Изчервяването, психосоматична реакция . 45
 • Тиковете 46

Отхвърляне, изключване, самота 47

II. От минало към настояще: рисковете от срещата на другия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

1. Находките на миналото: трудни осъзнавания . 51

Възобновяване и изоставяне на „семейния роман“ 52

Какво трябва да се каже или да не се каже? 53

От едно поколение към друго.

Повторяемостта . 55

Психологическото наследяване 57

Наследството на юношата. Изборът на име . 59

2. Родителската двойка и (опасното) пробуждане на Едиповия комплекс 61

Едиповият комплекс не е (само) митът за Едип 63

Въображаемата бисексуалност 66

А момичето? . 67

Семейната двойка и нормалността . 69

3. Самотни или разведени родители 70

Майка и дъщеря. Майка и син 70

Въпросът за бащата . 71

Едиповите „фиксации“ . 73

Едиповата ревност . 74

4. Братските взаимоотношения през юношеството . 75

Съюз или самота 75

По-големият брат или сестра . 76

Братският Едип 77

Когато братът или сестрата са болни . 78

5. Срещата или очакването на партньор 79

Преждевременност . 80

Комплексът на девственика . 82

Аскетичният отказ от сексуалността 82

Критичен опит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Инцестът през юношеството и сексуалният травматизъм 84

Колебанията в сексуалния избор 84

Хомосексуалният юноша 86

III. Процесът на юношеството и неговата патология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Юношеството, психологически стадий . 90

1. Юношеската криза 92

Фазите на юношеството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

 • Промени в характера 93
 • Промени в настроението . 94
 • Промени в поведението 95
 • Промени в интересите . 95
 • Промени в инстинктивното поведение 96

2. Процесът на юношество: смес от предизвикване, отправено към света на възрастните, и траур по детството 97

Предизвикването . 99

Траурът . 101

3. Усложненията на процеса: трудните юношески кризи 103

Проблем на определение 103

Уравновесяване на юношеството 104

Бягства и рискови поведения (клопките на предиз-викването) 104

Потиснатост и нихилизъм (провал в траура) . 107

4. Целта на юношеството . 108

Търсенето на сродна душа 110

Идеалът и проекцията . 111

5. От Идеала до групата: социализация на юношеството 113

Идолът, лидерът, първата любов . 113

 • Идолът . 113
 • Лидерът . 114
 • Първата любов . 114

Групата, бандата, приятелите, сектите . 115

IV. Патология и юношество 117

1. Превъплъщенията на процеса: тревоги, блокажи, депресия 118

Тревога или тревоги (и неврози) 119

 • Причини за тревогата 120
 • Проявления на тревогата . 121
 • Тревога и невроза . 122

Блокажите (или инхибициите) 123

 • Думите, за да го кажеш . 125
 • Личностите зад думите . 126

Депресията . 127

Депресивните еквиваленти 130

2. Опити за прекъсване на процеса: дрога, анорексия нервоза, психическа болест, опит за самоубийство 131

Употребата на твърди дроги 133

 • Какво е значението на приема на дрога 135
 • Превенция и лечение 136
 • Твърди и меки дроги 136

Анорексия нервоза (загуба на апетит) . 137

 • „Гладна стачка“ 139
 • Всемогъществото . 139
 • Отказът на сексуалността 139
 • Сянката на смъртта 140
 • Причини и лечение . 140

Психическата болест . 142

 • Подобно на нощен страх . 145
 • Лечение, което държи сметка за юношеството 146

Опитът за самоубийство 147

 • Скандалът . 147
 • Изживяването на самоубийството от младежа 148
 • По пътя към разбирането 149

V. Реакциите на родителите . 151

Чувството за вина 153

Изкушението от натрапване . 157

Другаруването . 158

Изкушението за наказателна мярка . 161

Обръщането към третия 162

 • Упорити предразсъдъци . 164
 • Няколко примера 164

Първи случай: юношата не говори с родителите си и отказва консултация със специалист . 165

Втори случай: юношата разговаря само с родителите си и отказва консултация 166

Трети случай: юношата отказва да разговаря с родителите си, но с лекота приема да се среща с психолог 167

Четвърти случай: юношата разговаря с родителите си и се съгласява на психотерапия 168

Обобщение: страхове или фантазми на родителите? 169

VI. Леченията . 171

Лечебното третиране . 171

1. Специалистите 173

Психиатърът 173

Психологът . 174

Психоаналитикът 174

Доверието . 175

Вярата 176

2. Леченията . 177

Психоанализата . 177

Психотерапията 178

Индивидуалната психодрама 179

3. Консултацията на родителите и на юношата при психоаналитика: от фантазмите до реалността 182

Фантазмите . 182

Страхът от аномалия и лудост 183

Страхът от наказание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

4. Консултацията през погледа на психоаналитика . 186

Конкретните проблеми 186

 • Учебни проблеми 186
 • Медицински проблеми . 188
 • Правни проблеми 189

Проблеми на връзката родители–юноша 189

 • Среща с родителите, без юношата 189
 • Юношата прави психотерапия или психоанализа 192

Урегулиране на психологическите проблеми 196

Ефикасността на консултацията . 198