Семинар „Психоаналитична работа с родители“


Дата: 02.08.2014 г., 9.00-16.30 ч. / Център „Антре“ – София, ул. „Петър Парчевич“ №37, вх. Б

Водещи: Мален Маленов и Диана Циркова

Мястото на родителите в психоаналитичната терапия на деца винаги е било повод за дебати. Дали, кога и как да консултираме родителите на децата и юношите, с които работим? Колко често? При един и същи терапевт или при различен? И какво изобщо значи „да работим“ с родителите? Отговорите рядко са еднозначни.

Исторически, въпросът често е бил пренебрегван. Фройд провежда терапията на Малкия Ханс именно „през“ родителите на момчето, в кореспонденцията си с неговия баща. В по-късното развитие на детската психоанализа обаче реалните родители остават все повече и повече „извън“ рамките на терапията с цел да се осигури един процес в който да се разгърне свободно субективния свят на детето. От тази гледна точка, контактите между аналитика и родителите често са се разглеждали като необходимо зло и са свеждани до минимум.

И все пак всеки, който е работил с деца в аналитична перспектива познава предизвикателствата на този вид работа, на едно отношение, в което третият е не само символичен, но и реален. В практически план ние често сме изправени пред въпроса: Как да осигурим подкрепата на родителите за един процес, от който те се чувстват изключени? В желанието си да останем верни на детето, ние бихме могли да засилим тяхната амбивалентност и да се превърнем във въображаем „конкурент“; в усилието да ги привлечем ние понякога забравяме за нуждите на детето от защитено пространство и губим контакта си с него. Така се сблъскваме с редица проблеми: за неутралността, автономността и границите на терапията, за психичната и външната реалност, за несъзнаваната динамика между дете, терапевт и родител. Нерядко това тройно отношение се оказва същински бермудски триъгълник, в който лесно се губи или безследно изчезва аналитичният процес.

Различните направления в психоанализата предлагат различни, понякога противоположни маршрути за преминаване през тези подводни скали. Целта на този семинар е да предложи някои ключови теоретични и практически насоки по темата. Ще бъде направен кратък обзор на идеи от британската, американската и френската аналитични традиции с основни принципи, разновидности и фази на аналитична работа с родители. Ще бъдат предложени клинични илюстрации, както и възможност за разглеждане на случаи от практиката. Ще бъдат разгледани и възможностите за адаптиране и интегриране  на представените модели на работа в една различна ментална и социална среда като нашата.

Семинарът е подходящ за професионалисти от помагащите професии, работещи с деца и семейства. Необходимо е базово познаване на психоаналитичната терминология и принципи на работа в някое от основните направления. На записалите се за участие ще бъдат предоставени материали за подготовка, както и възможности за представяне на случаи от практиката.

ПРОГРАМА

9.00-9.15 – Откриване и представяне

9.15-10.00 – Родителите в психотерапията на деца и юноши – историята на един парадокс.

 • Малкият Ханс“ и двете майки на детската психоанализа.
 • Как да мислим за бебето „без“ майката?
 • Родителят като имаго и като реалност.

10.00-10.45 – Франсоаз Долто и френската традиция  за прием на родители – д-р Патрик Деларош и Катрин Вание.

10.45-11.00 – Дискусия

11.00-11.15 – Кафе-пауза

11.15-12.00 – Модели на работа – от терапия „въпреки“ родителите към работа „чрез“ и „с“ родителите.

 • Терапевтично консултиране
 • Терапия „през“ родителите
 • „Водене“ на родителите
 • „Работа с родителите“ (подготвителна и съпътстваща)
 • Психотерапия/анализа на родител

12.00-13.00 – Представяне на случай

13.00-14.00 – Обедна почивка

14.00 – 15.00 – Оценка на детето и оценка на родителите: От какъв тип работа има нужда? Ще „издържи“ ли родителят терапията на детето?

 • Опитът на д-р Патрик Деларош от работа с родители на юноши.
 • Ерна Фурман и моделът на Джак и Кери Новик.
 • Как да разпознаем „ментализиращия“ родител?

15.00 – 15.15 – Кафе-пауза

15.15 – 16.15 – Представяне на случай

16.15 – 16.30 – Заключителна дискусия и закриване

Такса за участие: 50 лв. за работещи, 40 лв. – за студенти.

Вход с предварителна регистрация. Изтегли заявка за участие…

Водещи на семинара:

Мален Маленов – психолог, психотерапевт и кандидат по психоанализа на възрастни и деца към Българско психоаналитично общество. Докторант към департамент „Когнитивна наука и психология“ и преподавател към магистърска програма „Артистични психосоциални практики и психодрама“ на Нов български университет.

Диана Циркова – доктор по психология, психотерапевт, психоаналитик във формиране към Българско психоаналитично пространство и директор на Център за психосоциална подкрепа. Доцент по консултативна психология в Бургаски университет „Проф. Асен Златаров” и преподавател към магистърска програма „Артистични психосоциални практики и психодрама” на Нов български университет.

За допълнителна информация: www.cpss.info, psysupport@gmail.com, тел. 0888835976.