Съдържание


(Манони, Мод – „Изоставащото дете и неговата майка“, Изд. ЦПСП, София 2006)
 
Съдържание:

Специален предговор за българското издание от Патрик Деларош

Предговор от Колет Одри

Въведение

Техническа бележка

І. Органичното увреждане

ІІ. Умствената изостаналост

ІІІ. Контрапреносът

ІV. Фантазменото отношение на детето към майката

 1.  
  1. Мястото на тревожността в лечението на дебила
  2. Проблемът на съпротивата в психоанализата на умствено изостанали деца
  3. Проблемът с училище
  4. Опит от медико-педагогичен екстернат: историята на различни случаи
  5. Етапите на едно разсъждение върху умствената изостаналост

Приложения

І. Психоанализа и рехабилитация

ІІ. Резултати от проведена рехабилитация с невротично дете

Практическо заключение


Превод: д-р Анастасия Гамова, 2006