От 1 до 3 години


От 1 до 3 години   От 3 до 6 години   От 7 до 10 години   От 10 до 18 години

  • Детето е неконтактно, през по-голямата част от времето гледа празно в пространството, не изразява бурно чувствата си, а е безразлично и вяло
  • Има страхове, събужда се често през нощта с плач
  • Систематично проявява агресия към други деца
  • Държи се ревниво и нападателно към други деца в семейството или към единия от родителите
  • Проявява склонност към самонараняване
  • Отказва да приема храна
  • Държи се тиранично към родителите по отношение на неизпълнени желания
  • Не е в състояние по никакъв начин да се адаптира в детската ясла