От 7 до 10 години


От 1 до 3 години   От 3 до 6 години   От 7 до 10 години   От 10 до 18 години

  • Изпитва трудности в усвояването на учебния материал
  • Трудно общува с другите деца
  • Не е в състояние да концентрира вниманието си
  • Не желае или отказва да посещава училище
  • Изпада в паника от изпитване
  • Бяга от дома и/или от училище, скита
  • Проявява агресия към хора и животни
  • Изгражда си неразбираеми „ритуали“ и други странности в поведението
  • Проявява проблеми в храненето
  • Страда от чести заболявания на горните дихателни пътища, астма, кожни заболявания, алергии