Съдържание


Из: П. Деларош, “Родители, осмелете се да кажете не!”, ЦПСП 2010

Увод

І Глава: Защо да се забранява

Забраната има лоша слава………стр.

Вироглавите малчугани от детската градина……стр.

Немирниците, които смущават класа и подлудяват родителите…..стр.

Твърде силна майка, много слаб баща – причина ли са те за лоши учебни резултати?…стр.

Забраната е необходимост….стр.

II Глава: Да наказваш – умение, което се усвоява

„Битите родители” , една гротескна реалност…..стр.

Да наказваш означава да придадеш тежест на думите….стр.

Който добре обича добре наказва (Справедливото наказание е белег за обич)……стр.

Авторитетът е необходимост…стр.

III Глава: Кой командва?

Раз(пре)делението на задачите и на ролите…….стр.

Ползотворното и своевременно разискване….стр.

Бащата плашило….стр.

Как бащата може да се наложи?….стр.

Авторитетът и семейната структура….стр.

Трябва ли тогава да се говори за йерархия?…….стр.

IV Глава: Изкуството и начинът да забраняваш

Думите и действията….стр.

Трудностите да наложиш подчинение….стр.

Да се говори, а не да се прави…стр.

Трябва ли да се подклажда мазохизмът…..стр.

Кой е наказан(ият)? …стр.

Защо на родителите им е трудно да забраняват и да наказват?….стр.

Примерът на Ганди….стр.

V Глава: А сексуалността?

Съвременните родители…..стр.

Размяната на милувки….стр.

Мастурбацията…..стр.

Детето – перверзно-полиморфно?…….стр.

Забраната на инцеста….стр.

Детската сексуалност не е зряла сексуалност…….стр.

VI Глава: Раздялата на родителите и родителският авторитет

Разривът на двойката и бащиният образ…стр.

Разбирателство по взаимно споразумение….стр.

Повторно изграденото семейство и авторитетът на третия….стр.

Генетична или психологическа приемственост….стр.

Авторитет, чувственост, баща и майка…стр.

VII Глава: Малките нарушения

Прегрешението и чувството за вина……стр.

Кражбата…..стр.

Лъжата……стр.

Прави каквото ти казвам, а не каквото правя аз!……..стр.

VIII Глава: Възпитателната принуда

Забраната, възпитанието и семейното препредаване…стр.

Добре възпитаното дете….стр.

Възпитателните грешки…стр.

Всекидневният живот…..стр.

IX Глава: От кой момент нататък да се казва „не”?

Детето израства стъпка по стъпка…..стр.

„Да кажеш не” започва отпреди раждането……стр.

От раждането до две години…..стр.

След двегодишна възраст…стр.

Нито много рано, нито твърде късно…стр.

X Глава: Възпитанието в училище

Задължителното училище: Държавата и законът….стр.

Училище за всички, или „Изгонете забраната и тя настоятелно ще ви напомни за себе си”….стр.

Семейството и училището…стр.

Ако училището стъпи накриво….стр.

Процесът на научаване, семейството и училището….стр.

Насилието в училище…стр.

XI Глава: Когато възрастните излязат от правия път

Правото, семейството и държавата….стр.

От разобличаване на злоупотребата към злоупотреба с изобличаванията…..стр.

Физически и психически малтретирания….стр.

Инцестът….стр.

Моралният инцест и неговите последствия….стр.

Двойката майка-син или баща-дъщеря. Много комплексни Едипови комплекси…стр.

Когато другият родител не казва „не” …стр.

XII Глава: Да можеш да кажеш ”не”

Правосъдие, педагогика, психоанализа?….стр.

Когато детето казва „не”….стр.

Когато юношеството настъпи….стр.

Как да дадеш на заден ход?….стр.

Да можеш да кажеш „не” на осиновеното дете….стр.

Да можеш да кажеш „не” на себе си….стр.

Умението да кажеш „не” означава просто да умееш „да казваш”…стр.

Изводи……стр.