Премиера на книгата “Проблемите на юношеството” и разговор с автора д-р Патрик Деларош

Прочети повече… »

Проблемите на юношеството – Съдържание

Прочети повече… »

Психодрама-група за собствен опит

Сформира се седмична психодрама-група за собствен опит с водещи Мален Маленов и Галина Дойчинова. Групата ще се провежда веднъж седмично след работно време за период от една година и ще стартира през януари 2011 г.
Прочети повече… »

Премиера на книгата “Практическа Арт Терапия” от Сюзън Бакълтър

Излезе от печат единствената до сега специализирана книга на български език  – “Практическа Арт Терапия” от Сюзън Бакълтър. Това е новото издание от серия „Практики” на издателство Център за психосоциална подкрепа.
Прочети повече… »

Премиера на книгата “Родители, осмелете се да кажете не!” и разговор с автора д-р Патрик Деларош

Прочети повече… »

Родители, осмелете се да кажете не!

Излезе от печат книгата на Патрик Деларош “Родители, осмелете се да кажете не!” в превод на български език. Прочети повече… »

Съдържание

Из: П. Деларош, “Родители, осмелете се да кажете не!”, ЦПСП 2010 Прочети повече… »

Увод

Из: П. Деларош, „Родители, осмелете се да кажете не!“, ЦПСП 2010

Детето се нуждае от ограничения, за да се изгради. Тази очевидност изглежда малко оспорима и въпреки това, ние, клиницистите, установяваме постоянно нарастващите затруднения на родителите да се противопоставят на своите деца. Прочети повече… »

І Глава: Защо да се забранява

Из: П. Деларош, „Родители, осмелете се да кажете не!“, ЦПСП 2010

Провокативното название на настоящата първа глава е преднамерено. Първо, защото хората не си поставят този въпрос, дотолкова неговият отговор изглежда очевиден, но труден за формулиране. Прочети повече… »

Семинар „Маските на агресията”

“Маските на агресията” ще се проведе в 5 уикенда и ще съдржа 10 теми, които се разглеждат в рамките на 60 учебни часа. Всяка тема има теоретична и креативна част – теоретичната включва различни аспекти на агресивното поведение, а креативната – изработване и работа с маски. Прочети повече… »