Доц. Диана Циркова, д.п.

Доктор по психология, психотерапевт, психоаналитик във формиране и директор на Център за психосоциална подкрепа. Доцент по консултативна психология в Бургаски университет „Проф. Асен Златаров” и водещ на курсовете „Тълкуване и психодрама на приказки” и „Основни психологични теории в развитието през призмата на драмата” в магистърска програма „Артистични психосоциални практики” на Нов български университет.

GSM:  0886 341 394 
E-mail: dianatsirkova@yahoo.com