Красимира Комнева

Психолог, психодрама терапевт, треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение. Член на УС на Центъра за психосоциална подкрепа.

Води професионално ориентиране и консултиране за възрастни и деца, психологическо консултиране, психодрама-терапия в група, психологически тренинги за екипи и организации.

GSM:  0887 300 949 
E-mail: knkomneva@abv.bg