Организацията

Центърът за психосоциална подкрепа – София е неправителствена организация, реализираща услуги и проекти в областта на психичното здраве и психо-социалната работа в България: психологическо консултиране и психотерапия за деца и възрастни, специализиран тренинг за професионалисти и екипи, специализирани издания и др.

Центърът е създаден през 1998 г. като първоначално носи името “Център за психосоциална подкрепа и контрол на стреса”. В началото на 2003 г. е пререгистриран по ЗЮЛНЦ с промени в Устава, Управителния съвет и името на организацията – “Център за психосоциална подкрепа”, което съответства по-пълно на основните насоки на дейността ни. В момента предлагаме психологически консултативни услуги, както и алтернативни социални услуги за деца и възрастни с проблеми в психологичното и физическо развитие. Работим с широк спектър от проблеми, на индивидуално, групово и организационно ниво.

Опит

Организацията ни има опит в реализиране на редица проекти, финансирани от различни европейски, американски и местни фондове. Актуална информация за тях можете да намерите в раздел „Проекти”.

Благодарение на работата на екипа, който е относително постоянен, центърът натрупа опит в работата с деца, юноши, родители, организации и институции на държавно и общинско ниво.

Членовете на кипа имат различно психотерапевтично формиране или формиране като арт-консултанти в магистърска програма “Артистични психо-социални практики” на НБУ. За повече информация, моля вижте нашия профил.

Организацията ни участва в съвместна издателска програма на Център за психосоциална подкрепа, Българско пространство за психоанализа и Център за образователни програми и социални инициативи за издаване на преводна психоаналитична литература, обединена в серия “Практики”. Понастоящем стартирахме и втора серия, посветена на приказките и тяхната роля в детското развитие. Повече информация можете да намерите в раздел „Книги“.