За деца и юноши

Центърът предлага консултиране и психотерапия за деца и юноши с различни по своя характер затруднения и смущения в емоционалното развитие:

 • От 1 до 3 години

            Детето е неконтактно, през по-голямата част от времето гледа празно в пространството, не изразява бурно чувствата си, а е безр...

 • От 10 до 18 години

            Употребява или злоупотребява с алкохол и наркотици Има изблици на агресия и/или автоагресия Прави опити за самоубийст...

 • От 3 до 6 години

            Има нощни страхове или страда от безсъние Заеква или отказва да говори Говори като по-малко дете (“бебешко говорене”) ...

 • От 7 до 10 години

            Изпитва трудности в усвояването на учебния материал Трудно общува с другите деца Не е в състояние да концентрира вним...

Детската психотерапия е процес, който изисква съпричастността на семейството или хората, полагащи грижи за детето. След първоначалните интервюта за оценка ние предлагаме възможност за успоредна работа с детето и неговите родители/семейство за да се мобилизират възможностите за справяне с кризата или проблема, за който е потърсена консултация.