Мален Маленов

Психоаналитик, психоаналитик на деца и юноши, психодрама-терапевт и обучител

Мален Маленов завършва психология към СУ “Св. Климент Охридски”. Специализира психодрама-терапия към фондация “Психотерапия 2000″ (1998-2007) и е сертифициран като психодрама-тепапевт според стандартите на БДПГТ и FEPTO. Работи като обучител към същата организация, а по-късно и към Психодрама-институт Д.Е.А., на който е съосновател. От 2006 г. специализира психоанализа и психоанализа на деца и юноши към Психоаналитичен институт за Източна Европа с тренингова анализа и супервизия в Лондон, Великобритания. Дипломиран психоаналитик и детско-юношески психоаналитик, в процес на приемане за директен член на Международната психоаналитична асоциация.

От 2002 до 2017 г. е преподавател в магистърска програма “Артистични психо-социални практики”, а от 2016 г. – в бакалавърска програма “Психология на английски език” към Нов български университет. От 2005 г. е психотерапевт към Център за психосоциална подкрепа – София, където консултира деца, юноши и техните семейства. Работи в сферата на зависимостите като участник в терапевтичен екип и клиничен психолог (Медицински център “Хоризонт” 2003-2008). Член е на Българската асоциация по психотерапия, на Българското дружество по психодрама и групова терапия и на Българското психоаналитично общество. Вписан в националния Регистър на психотерапевтите с рег. № 019 / 06.10.2009.

Сфера на компетентност:

  • Тревожно-депресивни състояния (подтиснатост, тревожност, фобии, панически атаки, натрапливи мисли и действия)
  • Хранителни разстройства (анорексия и булимия)
  • Житейски кризи (загуба, раздяла, травматични преживявания);
  • Злоупотреба с вещества и зависимости (към опиати, алкохол, стимуланти);
  • Рисково поведение и проблеми в емоционалното развитие при юноши и деца.
  • Подпомагане личностното израстване и промяна на хора търсещи емоционална автономност и по-задълбочено себепознание.

GSM: 0888835976
E-mail: malen.malenov@gmail.com