Мален Маленов

психотерапевт, кандидат по психоанализа

Мален Маленов завършва психология към СУ “Св. Климент Охридски” и специализира клинична психология към Нов български университет. Завършва своето психотерапевтично формиране към фондация “Психотерапия 2000″ (1998-2007) и е сертифициран като психодрама-терапевт от БДПГТ и FEPTO.  От 2006 г. специализира психоанализа към Психоаналитичен институт за Източна Европа (част от Международната психоаналитична асоциация) с тренингова анализа и супервизия в Лондон, Великобритания. Кандидат по психоанализа на възрастни и деца.

От 2002 г. е преподавател в Нов български университет, магистърска програма “Артистични психо-социални практики”. От 2003 г. практикува като групов водещ и психотерапевт, а от 2005 г. е психолог и психотерапевт към Център за психосоциална подкрепа – София, където консултира деца, юноши и техните семейства. Работи в сферата на зависимостите като участник в терапевтичен екип и клиничен психолог (Медицински център “Хоризонт” 2003-2008). Член е на Българската асоциация по психотерапия, на Българското дружество по психодрама и групова терапия и на Българското психоаналитично общество. Вписан в националния Регистър на психотерапевтите с рег. № 019 / 06.10.2009.

Сфера на компетентност:

  • Тревожно-депресивни състояния (подтиснатост, тревожност, фобии, панически атаки, натрапливи мисли и действия)
  • Хранителни разстройства (анорексия и булимия)
  • Житейски кризи (загуба, раздяла, травматични преживявания);
  • Злоупотреба с вещества и зависимости (към опиати, алкохол, стимуланти);
  • Рисково поведение и проблеми в емоционалното развитие при юноши и деца.
  • Подпомагане личностното израстване и промяна на хора търсещи емоционална автономност и по-задълбочено себепознание.

GSM: 0888835976
E-mail: malen.malenov@gmail.com