За центъра

Центърът за психосоциална подкрепа предлага професионално психологично консултиране и психотерапия за възрастни и деца, както и възможности за личен опит и обучение в сферата на психо-социалните дейности и работата с хора. Работим на индивидуално, групово и екипно ниво за подобряване на личното и професионално функциониране на хората, които се обръщат към нас и за преодоляване на трудностите, с които те се сблъскват.

Организацията има дългогодишен опит в областта на психичното здраве. Нашият подход е интегриран и включва оценка на психологическата ситуация и нужди на нашите клиенти и избор на адекватна консултативна или терапевтична помощ. Предоставяме възможност както за краткосрочно консултиране, така и за дългосрочна терапевтична работа с различна интензивност и формат (Групова психотерапия, индивидуална Психоаналитична психотерапия, Психоанализа).

Работим в партньорство с различни организации за предоставяне на психо-социални услуги и допълнителна квалификация. Като част от нашите дейности разработваме и своя собствена издателска програма със специализирана литература в областта на психологията и психотерапията, информационни материали и др.

Повече за нашите дейности и услугите, които предлагаме, можете да научите от съответните раздели в менюто на сайта.