Лицензиране

Правоспособност

Психотерапевтите от Центъра имат завършено психологическо или медицинско образование и са специализирали психотерапия към лицензирани обучителни институции като Българско пространство за психоанализа, Психоаналитичен институт за Източна Европа и Фондация “Психотерапия 2000″. Те членуват в съответните професионални сдружения, които гарантират валидността на тяхната квалификация. По-подробна информация за квалификацията на всеки един от терапевтите можете да намерите в раздел “Екип”.

Регистрация и лицензи

Центърът за психосоциална подкрепа е лицензиран за предоставяне на социални услуги за деца от Държавната агенция за закрила на детето и има издадени следните удостоверения:

  • Удостоверение за регистрация №633 от Агенция за социално подпомагане към МТСП за предоставяне на социална услуга Дневен център за консултиране и подкрепа на деца в риск.
  • Удостоверение за регистрация №634 от Агенция за социално подпомагане към МТСП за предоставяне на социална услуга Обучение, подготовка, консултиране и подкрепа на кандидати за приемни семейства и на утвърдени приемни семейства
  • Удостоверение за регистрация №295 от Агенция за социално подпомагане към МТСП за предоставяне на социалните услуги Бюро за социални услуги и Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни.