Екип

Специалистите в нашия екип са получили своята квалификация от международно признати психотерапевтични институти като Пространство за психоанализа (Espace analytique), Психоаналитичен институт за Източна Европа (част от Международната психоаналитична асоциация) и Фондация „Психотерапия 2000” (член на Федерацията на европейските психодрама-тренинг организации). Те имат дългогодишна практика като консултанти, психотерапевти и преподаватели. Психотерапевтите от Центъра имат опит в сферата на тревожно-депресивните състояния, зависимостите, хранителните разстройства, острите психиатрични разстройства, разстройства на емоционалното развитие в детско-юношеска възраст, антисоциалното поведение и др. Работили са също в сферата на военната, организационната и образователната психология и са осигурявали консултации на служители в различни институции, работещи в условия на стрес. За повече информация разгледате профила на всеки един от членовете на екипа:

доц. Диана Циркова, д.п. - психолог, психотерапевт, директор на центъра
Мален Маленов - психолог, психотерапевт, кандидат по психоанализа
Красимира Комнева – психолог, психотерапевт