Истината за психичните болести

Истината за психичните болести

Елка Божкова

208 стр., меки корици

ISBN 978-619-7037-04-3

За автора

Елка Божкова е клиничен психолог в Александровска болница от 2001г. Формира се като психоаналитик от 2005г. в Асоциация „Българско психоаналитично пространство”, обучава се в „Espace Analytique – Париж." През 2009 г. създава първите в България програми за психообучение на пациенти. Повече за нея можете да научите на www.bozhkova.info

Съдържание

І. Въведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ІІ. Фундаменталните различия между невроза и психоза . . 9
Бягство от реалността при невроза и психоза . . . . 14
Аз, То и Свръх-аз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Приносът на Жак Лакан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Видове авторитетии изключване на Името-на-Бащата 16
ІІІ. Трите степени на психозата (за фройдисти) . . . . . . . . .19
1. Шизофрения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
А. Халюцинации и налудности
(позитивни симптоми) . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
В. Оттегляне на либидото от света
(негативни симптоми) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
С. Нарушения в концентрацията, паметта
и мисленето (когнитивни симптоми) . . . . . . . .29
Тест „Знаем ли достатъчно за шизофренията?“ . . . . .48
2. Параноя (налудно разстройство) . . . . . . . . . . . . .56
3. Манийно-депресивна психоза . . . . . . . . . . . . . . .63
IV. Как да станем биполярни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Тест „Знаем ли достатъчно
за афективните разстройства?“ . . . . . . . . . . . .80
V. Тревожност и тревожни разстройства (неврози) . . . . . .83
Видове тревожни симптоми . . . . . . . . . . . . . .85
В тялото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
В мислите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
В поведението . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Порочен кръг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Лечение на тревожността . . . . . . . . . . . . . . . .90
За тялото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
За мислите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
За поведението . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
1. Натраплива невроза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Обсесивни мисли и компулсивни действия . . .99
Лечение на обсесивно-компулсивното
разстройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Натраплива невроза и депресия . . . . . . . . . 102
Натрапливоподобни мисли при психоза . . . 103
2. Хистерия и хипохондрия . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Какво представлява хистерията? . . . . . . . . 107
Хората, които нямат никакви проблеми . . . . 108
Необяснимите телесни оплаквания . . . . . . . 109
Артистичност и съблазнителност . . . . . . . . . 111
Лечение на хистерията . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Всички познаваме хистерията . . . . . . . . . . 111
Къде е хистерията в МКБ – 10? . . . . . . . . . 112
3. Паническо разстройство и фобии . . . . . . . . . . 115
Паническо разстройство (страхова невроза) 115
Групова терапия и трансфер . . . . . . . . . . . . 116
Фобия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Агорафобия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Социална фобия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4. Посттравматично
стресово разстройство (ПТСР) . . . . . . . . . . 120
Пет стадия на психологично преработване
на лоша новина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Тест „Знаем ли достатъчно
за тревожните разстройства?“ . . . . . . . . . . 124
VI. Лечителю, излекувай себе си . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
VII. Перверзна структура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
VIII. Духовно измерение на психичните болести . . . . . . 143
IX. Семейна история и емоционално инвестиране
на бъдещото дете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Х. Болна и здрава религиозност. Източни религии
и изключване на Името-на-бащата . . . . . . . . . . . 157
ХІ. Нарцисизъм, любов и зависимост . . . . . . . . . . . . . . 163
XII. „Позитивното мислене“ и други съвременни секти . . 171
XIII. Психообучение и автостигма . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
ХІV. Медикаментите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Четирите класа лекарства, които се използват
в психиатрията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Антипсихотици (невролептици) . . . . . . . . . . . . . . 186
Антидепресанти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Бензодиазепини
(успокоителни, транквилизатори) . . . . . . . . 190
Стабилизатори на настроението
(тимостабилизатори) . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
XV. Психоанализата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Трансфер (пренос) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Зависимост и психоанализа . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Прекъсването на анализата . . . . . . . . . . . . . . . . 196
XVI. Успява ли психиатрията да лекува достатъчно? . . . 199
ХVІІ. Да се лекуваме навреме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
XVIII. Благодарности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
XIX. Отговори на тестовете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
XX. Азбучен показалец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Въведение

15,00 BGLPrice:
Loading Моля, изчакайте...
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.