Шанс за деца и юноши с противообществени прояви

Шанс за деца и юноши с противообществени прояви

Сборник текстове

ИЗЧЕРПАНА НАЛИЧНОСТ!

Сборникът "Шанс за деца и юноши с противообществени прояви" (София, 2004) е издание на Центъра за психосоциална подкрепа, реализирано в рамките на едноименния проект с финансовата помощ на програма ФАР 2001 на ЕК.

Текстовете са написани от екипа на проекта - психолози, консултанти, артисти, студенти, сътрудници - и разказват за различни аспекти от тяхната шестмесечна съвместна работа. Книгата включва и четири преводни статии, две от които - на известния британски психоаналитик Доналд Уиникът. Тяхната цел е да бъде подпомогнато теоретичното осмисляне на избраните проблемни полета и методология.

Текстове от сборника можете да прочетете и на този уебсайт:

5,00 BGLPrice:
Loading Моля, изчакайте...
  1. No comments yet.

You must be logged in to post a comment.