Какво е това психотерапия?

Психотерапията е процес на целенасочена работа за преодоляване на емоционалното и психологическо страдание на личността. Тя цели да допринесе за общото ни усещане за благополучие и за способността ни да овладяваме живота си по-ефективно като по този начин повлиява положително нашето душевно и физическо здраве. 

Психотерапията е научно-обоснована и има своето място в клиничната практика, наред с други дисциплини като напр. психиатрията и клиничната психология. Същевременно, тя се различава съществено от тях; психотерапевтите не предписват лекарства, дори когато имат завършено медицинско образование и залагат на други средства на въздействие като комуникация, осъзнаване, взаимодействие и т.н. Централно значение за психотерапията има междуличностното отношение пациент-терапевт и затова личността и подготовката на психотерапевта са от особена важност. Право да практикуват психотерапия имат само професионалисти (психолози, лекари и др.) със завършена специализация по психотерапия.

Какви видове психотерапия има?

  • Групова анализа

   Груповата анализа (или групово-аналитичната психотерапия) е метод на групова психотерапия, създаден от С. Х. Фулкс (S. H. Foulkes) през 1940-те годи...

  • Психоанализа

   Психоанализата е най-интензивната и "дълбока" форма на психотерапия. Създадена е преди повече от 100 години от Зигмунд Фройд и оттогава на...

  • Психоаналитична психотерапия

   Психоаналитичната психотерапия е форма на психотерапия, която почива на принципите на Психоанализата и представлява адаптиран неин вар...

  • Психодрама

   Психодрамата е форма на психотерапия, която използва средствата на драмата и ролевата игра за постигане на личностна промяна и развити...

Важно е да се каже, че психотерапията не е панацея и не би могла да “замени” другите форми на помощ за душевното и физическо здраве на човека, предлагани от медицината. Тя е в състояние да помогне при определен набор от смущения или състояния като други остават извън нейния периметър. За да определите дали тя е за Вас е необходимо да се консултирате с психотерапевт. (вж. “Кога да потърся психотерапевт?”).

Още по темата: